Oproep aan Milieudefensie: stop met zuivel 'duurzaam' noemen

Vandaag kreeg ik een persbericht van de Jumbo toegestuurd: "Jumbo eerste supermarkt met alleen maar duurzame melk". Het ging hier niet om plantaardige melk, maar om koemelk. Melk van een dier dat evenveel broeikasgassen uitstoot als een benzineauto. Terwijl klimaatverandering het voortbestaan van de mensheid in gevaar brengt.

Milieudefensie misleidt

Jumbo krijgt een lofzang van Milieudefensie. In het persbericht was te lezen hoe Bart van Opzeeland van Milieudefensie zegt: “Petje af voor Jumbo. Wat een mooi nieuws voor het milieu en de natuur. Duurzame melk spaart het klimaat, grondwater, het grasland en vermindert het mestprobleem. Dit is dus win-win.”  Deze uitspraak is deels onwaar en zodoende misleidend. 

Uit een recent rapport van klimaatonderzoekers aan de Oxford University bleek dat grasgevoerde koeien net zo slecht of nog slechter zijn voor het klimaat dan reguliere koeien uit de bio-industrie. Bij koeien die binnen staan, is het in theorie nog mogelijk om de door koeien uitgestoten broeikasgassen CO2, methaan en lachgas op te vangen. Daarnaast kan mest worden ingezet om energie op te wekken via mestvergisting. (Zelf ben ik hier geen voorstander van, want zulke technologische toepassingen maken van rundvlees en zuivel nog geen duurzame producten. Daarnaast bevorderen zulke maatregelen het dierenwelzijn niet.) 

Zuivel schaadt het klimaat

De bekende klimaatwetenschapper Pier Vellinga zei in een interview met Boerderij.nl over koeien: "In wezen zijn zuivel en vlees niet klimaatneutraal te maken. Een beperkte hoeveelheid uitstoot kan het wereldklimaat wel hebben, maar als je naar de natuurlijke kringloop kijkt, moet de rundveestapel wereldwijd eigenlijk gehalveerd worden. En dat in een tijd van groei. Dat is een bijna onvoorstelbare opgave."

Deze opgave wordt nog lastiger als Milieudefensie (en straks ook de Dierenbescherming met haar keurmerk) roept dat zuivel duurzaam is. Daarmee geven ze de consument een onterecht feel good gevoel, waardoor deze de zuivelconsumptie zeker niet zal gaan minderen. Volgens MilieuCentraal is kaas nog slechter voor het klimaat dan varkensvlees. En als iets slecht is voor het klimaat, dan zou je het niet duurzaam moeten noemen. De officiële definitie van duurzaamheid houdt in dat huidige economische activiteiten toekomstige generaties niet in gevaar brengen. De productie en consumptie van zuivel (in de huidige hoeveelheid) brengen toekomstige generaties in gevaar, doordat deze activiteit klimaatverandering versnelt. 

Vorig jaar is de uitstoot van CO2 toegenomen. Dit komt deels doordat China meer kolen is gaan stoken, maar de landbouw (met name de veehouderij) is ook niet onschuldig. Sanderine Nonhebel, universitair hoofddocent Milieukunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen stelde een tijdje terug dat de uitbreiding van de melkveehouderij sinds het loslaten van het melkquotum in 2015 zoveel broeikasgasuitstoot met zich meebracht dat het CO2-compenserende effect van Nederlands gehele windmolencapaciteit teniet werd gedaan. 

Ook de natuur lijdt onder zuivel

Daarnaast is er voor biologische koeien nog meer ruimte nodig dan voor reguliere koeien. Een koe eet wel 60 kilo gras en ander voer per dag. Er is dus een enorm oppervlak aan grasweide en landbouwgrond nodig om de koeien te voeden en daarvoor moet natuur wijken. Deze week kwam de VN-organisatie voor voedsel en landbouw (de FAO) met een onderzoek naar buiten waaruit bleek dat ecologische landbouw met name door dierlijke producten ten koste zal gaan van de natuur. De Volkskrant schrijft: "Zelfs als de biologische landbouw zijn opbrengsten sterk verbetert, is er al snel een gebied zo groot als West-Europa aan landbouwgrond extra nodig om volledig over te schakelen op bestrijdingsmiddelen- en kunstmestvrije landbouw. En dat zal ten koste gaan van natuur en tropisch regenwoud."

Dit zien we al op grote schaal gebeuren in Zuid Amerika, waar stukken Amazone worden afgebrand om ruimte te maken voor grazende koeien. Ook wilde dieren moeten wijken voor koeien. Wilde ganzen mogen overal in Nederland inmiddels vergast of afgeschoten worden, dit zijn namelijk grazers en ze brengen dus 'schade' toe aan grasweides die bedoeld zijn voor de koe. In de VS moeten paarden, wolven, coyotes en andere wilde dieren het veld ruimen voor koeien. 

Dat de koeien naar buiten mogen is fijner voor de koeien (die alsnog melkfabriekjes zijn, daarvoor elk jaar een kalf moeten baren waar ze telkens afscheid van moeten nemen en uiteindelijk op vijfjarige leeftijd belanden in een slachthuis), maar het is geen verbetering voor het klimaat en de natuur. Milieudefensie had beter Alpro in het zonnetje kunnen zetten omdat deze Nederlandse boeren stimuleert om in te zetten op Nedersoja. Of Oatly die melkveehouders in Scandinavië vraagt om de veestapel te verkleinen om zo meer haver voor havermelk te kunnen verbouwen.

Milieudefensie verliest wat mij betreft geloofwaardigheid door de betekenis van het woord duurzaam zo uit te hollen en op misleidende wijze in te zetten.

Wil jij overstappen op echt duurzame melk? Probeer dan een van deze plantaardige producten uit. 

Help jij ons werk mogelijk te maken? Doe dan een donatie of word donateur van stichting Even Geen Vlees:


Deel 'Top 10 vleesvervangers voor vleesliefhebbers' op Facebook en/of Twitter:

Tweet

Hoi! Ik ben Armanda, oprichtster van stichting Even Geen Vlees. Wij houden ons bezig met de beeldvorming rond vlees versus vegan. Er is meer transparantie nodig over de milieu- en gezondheidsnadelen van dierlijke producten, zodat mensen weloverwogen keuzes kunnen maken. Daarnaast willen we graag meer reclame voor de plantaardige leefstijl, zodat mensen geïnspireerd en verleid worden om betere voedselkeuzes te maken.

Op dit blog lees je wat mij zoal opvalt en bezighoudt. Leuk dat je meeleest en natuurlijk leuk als je af en toe eens een blog deelt. Groetjes en veel leesplezier!

Volg me ook op Facebook, Twitter en/of Instagram!Deel 'Soja of vlees - wat is duurzamer?' op Facebook en/of Twitter:

Tweet
Tweet
Tweet

Deel 'Verbied vleesreclames, en wel zo snel mogelijk' op Facebook en/of Twitter:

Tweet