Alliantie van duurzame denkers start petitie voor stop op vleesreclame

#onsjemindervleesreclame

AMSTERDAM, 12 december 2017 - Een alliantie van duurzame denkers lanceert vandaag een petitie voor een stop op vleesreclame. Vleesconsumptie staat de laatste jaren ter discussie, gegeven de impact op klimaat, milieu, biodiversiteit en volksgezondheid, maar effectieve beleidsmaatregelen die vleesconsumptie beperken, blijven uit. Omdat reclame invloed heeft op ons consumptiepatroon roept de alliantie, onder de naam ‘Onsje minder vleesreclame alstublieft’ consumenten op om de petitie te ondertekenen. De alliantie ziet tevens kansen voor het behalen van klimaatdoelen en het preventieakkoord van het nieuwe kabinet.

Vleesogene omgeving

Reclame stuurt ons continu richting een ongezond en onduurzaam voedselpatroon, waarin vlees vaak de hoofdrol speelt. Denk aan billboards, commercials en aanbiedingen van fastfoodketens, maar ook de promotie van (veelal bewerkte) vleesproducten in supermarkten en stations. Zoals we spreken van een obesogene omgeving - bij een goedkoop, alomtegenwoordig te zoet, zout en vet aanbod en de marketing daarvan - leven we tevens in een ‘vleesogene’ omgeving. Een stop op vleesreclame zou, net als een verbod op tabaksreclame, een effectieve en indirecte maatregel zijn om een daling in de vleesconsumptie te realiseren. Tegelijkertijd ondersteunt een verbod op vleesreclame het groeiende percentage flexitariërs in hun voornemens om minder vlees te eten.

"Gezondheid, milieu, mens en dier zijn allen gebaat bij vermindering van vlees-productie en -consumptie. Omdat reclame in onze directe omgeving onze keuzes beïnvloedt zet dit initiatief een goede stap in die richting!", aldus Job Harms, gedragseconoom van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Maatregelen blijven uit

Onze huidige vleesconsumptie heeft een significante negatieve invloed op klimaat, milieu en biodiversiteit. De consumptie van vlees en andere dierlijke producten vertegenwoordigen samen het grootste aandeel van onze impact op de aarde. Tevens wordt het eten van rood en met name bewerkt vlees in verband gebracht met beroerte, diabetes type 2 en kanker en zorgt minder vlees eten voor een lager risico op hart- en vaatziekten. Hoewel het RIVM, de WRR en de Gezondheidsraad een vermindering van vleesconsumptie adviseren, blijven effectieve beleidsmaatregelen uit. Het is dan ook hoog tijd dat het kabinet haar verantwoordelijkheid neemt.

Stop op vleesreclame in lijn met klimaatdoelen en preventieakkoord

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat al in 2008 stelde dat reductie van vleesconsumptie past binnen een effectief klimaatbeleid, concludeerde in oktober dat het kabinet haar ambitieuze klimaatdoelen niet gaat halen op basis van het huidige regeerakkoord. Tevens wil het kabinet (roken en) overgewicht aanpakken middels een preventieakkoord. De alliantie stelt dat het tijd is om het taboe rondom reductie van vleesconsumptie op te heffen en dat een verbod op vleesreclame kan bijdragen aan het behalen van de ambities van het kabinet. Daarom is de alliantie onder de naam ‘Onsje minder vleesreclame alstublieft’ de petitie gestart en roept consumenten en sympathisanten op om de petitie te ondertekenen. Het initiatief wordt onder meer gesteund door verschillende genomineerden uit de TROUW Duurzame 100, waaronder wetenschappers, sociale ondernemers en beleidsmakers.

Attitude vs. consumptie

Vermindering van vleesconsumptie is een gevoelig onderwerp, maar de maatschappelijke attitude richting ’minder vlees eten’ is gedurende de afgelopen jaren langzaamaan positiever geworden. In 2016 bleek uit onderzoek van Natuur & Milieu dat 67% van de Nederlanders ‘flexitariër’ is. Echter, Wageningen University & Research stelde in oktober dat Nederlanders in hetzelfde jaar meer vlees zijn gaan eten, namelijk 38 kilo netto per hoofd van de bevolking per jaar.

Consumenten die dit initiatief ondersteunen kunnen de petitie ondertekenen op www.onsjeminder.nl

---------------------------

Over ‘Onsje minder vleesreclame alstublieft’

Onsje minder vleesreclame alstublieft is een initiatief gevormd door een groep duurzame denkers die bewustwording creëren over de negatieve effecten van de vleesindustrie en de voordelen van een plantaardig eetpatroon. Initiatiefnemers van deze campagne zijn Natascha Kooiman (Smaackmakers) en Armanda Govers (Even Geen Vlees), Roy Schrijver en Pascalle Klein. Het initiatief wordt ondersteund door diverse organisaties en namen uit de TROUW Duurzame 100.

Voor de volledige lijst zie: https://onsjeminder.nl/steunbetuigingen-partners

Help jij ons werk mogelijk te maken? Doe dan een donatie of word donateur van stichting Even Geen Vlees:


Deel 'Top 10 vleesvervangers voor vleesliefhebbers' op Facebook en/of Twitter:

Tweet

Hoi! Ik ben Armanda, oprichtster van stichting Even Geen Vlees. Wij houden ons bezig met de beeldvorming rond vlees versus vegan. Er is meer transparantie nodig over de milieu- en gezondheidsnadelen van dierlijke producten, zodat mensen weloverwogen keuzes kunnen maken. Daarnaast willen we graag meer reclame voor de plantaardige leefstijl, zodat mensen geïnspireerd en verleid worden om betere voedselkeuzes te maken.

Op dit blog lees je wat mij zoal opvalt en bezighoudt. Leuk dat je meeleest en natuurlijk leuk als je af en toe eens een blog deelt. Groetjes en veel leesplezier!

Volg me ook op Facebook, Twitter en/of Instagram!Deel 'Soja of vlees - wat is duurzamer?' op Facebook en/of Twitter:

Tweet
Tweet
Tweet

Deel 'Verbied vleesreclames, en wel zo snel mogelijk' op Facebook en/of Twitter:

Tweet