Persbericht: Stichting Even Geen Vlees waarschuwt voor feitenstrijd over dierlijke producten

Stichting Even Geen Vlees waarschuwt voor misleidende berichtgeving van stichting AgriFacts. Dit initiatief van veehouders en akkerbouwers is bedoeld om cijfers over de landbouw te 'factchecken'. Even Geen Vlees legt echter uit dat AgriFacts in een persbericht van 8 januari onterecht claimt dat het Planbureau voor de Leefomgeving de klimaatimpact van dierlijke producten naar beneden heeft bijgesteld.

Context

AgriFacts opende de aanval op het Planbureau voor de Leefomgeving vanwege de volgende zin op de PBL-website: 'Als alle inwoners van de Europese Unie de helft minder vlees, zuivel en eieren eten, dan daalt de uitstoot van broeikasgassen met 25-40% van de emissies.' Deze zin was onderdeel van een publicatiebericht over een onderzoek uit 2014. Het PBL heeft naar aanleiding van de klacht van AgriFacts het woord 'landbouwgerelateerde' (emissies) toegevoegd aan de zin om duidelijker te maken dat niet het totaal aan alle Europese broeikasgassen met zoveel procent daalt, maar de emissies gerelateerd aan vlees, zuivel en eieren. Even Geen Vlees stelt -evenals het PBL zelf- dat dit echter al kon worden opgemaakt uit de context en het onderzoek waarnaar op de website van het PBL werd verwezen. De aantijging van AgriFacts dat het PBL mensen jarenlang op het verkeerde been heeft gezet is daarom sterk overdreven, aldus Even Geen Vlees. Bovendien is er geen sprake van dat het PBL de cijfers heeft 'bijgesteld' zoals AgriFacts claimt.

Aandeel landbouw in Europese emissies gestegen

Vanwege het verzoek van AgriFacts dat het aandeel in alle Europese broeikasgasemissies duidelijk moest zijn, heeft het PBL tevens aan de PBL-website toegevoegd dat de landbouw circa 9 procent van het totaal van de broeikasgasuitstoot van de EU vormt. Dit percentage komt uit dezelfde data die werden gebruikt voor het onderzoek van 2014. Sinds die tijd is het aandeel van de landbouw in het totaal van de Europese broeikasgasuitstoot gestegen, stelt het PBL in haar brief in reactie op AgriFacts. Bovendien is deze 9 procent exclusief landgebruik, kunstmestproductie, vervoer, landbouwwerktuigen en de productie van veevoer buiten Europa. AgriFacts beschuldigt het PBL ervan dat zij de klimaatimpact van dierlijke producten overdrijft, maar dit is duidelijk niet het geval - in tegendeel zelfs.

Veevoer niet meegeteld

"De Amazone is enorm aangetast door de productie van veevoer. En ook binnen de EU is erg veel land in gebruik om veevoer te verbouwen. AgriFacts negeert deze feiten." vertelt Armanda Govers namens Even Geen Vlees. De regering en het PBL gaan hierin mee: ze betrekken de import van veevoer niet in de berekening van de Nederlandse klimaatimpact van dierlijke producten, evenmin als uitstoot door kunstmestproductie, landbouwwerktuigen en vervoer. Dit is ook te lezen op pagina 4 van de brief van het PBL in reactie op AgriFacts. "De overheid koppelt deze factoren los van de veehouderij. Hierdoor wordt de uitstoot van de veehouderij op het Nederlandse geheel geraamd op 11 procent. AgriFacts mag het PBL dus juist bedanken dat ze het geïmporteerde veevoer en andere factoren niet meetellen, anders lag het percentage een stuk hoger." poneert Even Geen Vlees.

Kern van het verhaal

Stichting Even Geen Vlees maakt zich grote zorgen over de feitenstrijd die AgriFacts in gang heeft gezet en zegt hierover het volgende: "Dierlijke producten zijn zeer inefficiënt en milieubelastend in vergelijking met plantaardig voedsel." In de EU wordt meer dan 80 procent van de emissies uit de landbouw veroorzaakt door de veehouderij, blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit van Helsinki. Dit bleek overigens ook al uit de Europese data van 2004 die AgriFacts zelf aanhaalde.

Omdat dieren voer nodig hebben en ontlasting produceren, hebben dierlijke producten niet alleen een weerslag op het klimaat, maar ook op de biodiversiteit, het zoetwaterverbruik en de directe leefomgeving door luchtvervuiling veroorzaakt door de veehouderij. "Het is belangrijk dat mensen dat inzien, zodat we kunnen overstappen op een duurzamer, overwegend plantaardig voedselsysteem. Door in te zoomen op bepaalde details, wordt de kern van het verhaal echter afgezwakt. En dat is zeer waarschijnlijk precies wat AgriFacts wil."

Armanda Govers voegt er nog aan toe dat AgriFacts niet met Even Geen Vlees in debat wilde op uitnodiging van een organisatie in Amsterdam: "Jammer, want wij hadden graag met ze in debat willen gaan."

Help jij ons werk mogelijk te maken? Doe dan een donatie of word donateur van stichting Even Geen Vlees:


Deel 'Top 10 vleesvervangers voor vleesliefhebbers' op Facebook en/of Twitter:

Tweet

Hoi! Ik ben Armanda, oprichtster van stichting Even Geen Vlees. Wij houden ons bezig met de beeldvorming rond vlees versus vegan. Er is meer transparantie nodig over de milieu- en gezondheidsnadelen van dierlijke producten, zodat mensen weloverwogen keuzes kunnen maken. Daarnaast willen we graag meer reclame voor de plantaardige leefstijl, zodat mensen geïnspireerd en verleid worden om betere voedselkeuzes te maken.

Op dit blog lees je wat mij zoal opvalt en bezighoudt. Leuk dat je meeleest en natuurlijk leuk als je af en toe eens een blog deelt. Groetjes en veel leesplezier!

Volg me ook op Facebook, Twitter en/of Instagram!Deel 'Soja of vlees - wat is duurzamer?' op Facebook en/of Twitter:

Tweet
Tweet
Tweet

Deel 'Verbied vleesreclames, en wel zo snel mogelijk' op Facebook en/of Twitter:

Tweet