Actie 4 oktober: wij zijn #klaarmetCampina

'Melk de witte motor', je kent deze slogan vast wel. Wat je misschien niet weet is dat er tot in de jaren '80 zelfs reclame werd gemaakt met 'Melk moet' (hoezo indoctrinatie). Dit soort propaganda werd mede betaald door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel. En vandaag de dag wordt er vanuit de Europese Unie nog steeds geld beschikbaar gesteld om overal in de wereld zuivel aan de man te brengen. Mensen die het niet misten, wordt nu wijs gemaakt dat ze vooral veel koemelk moeten consumeren om groot en sterk van te worden.

Een van de bedrijven die veel mensen op deze planeet voorziet van koemelk is het Nederlandse FrieslandCampina. Met een omzet van 12 miljard euro was FrieslandCampina in 2017 het zesde grootste zuivelconcern van de wereld. Deze gigantische omzet groeit niet aan de bomen. Miljoenen dieren moeten hun leven geven zodat mensen dit witte goedje naar binnen kunnen slurpen.

Moeders

Campina heeft 18.261 melkveehouders, waarvan 12.707 in Nederland, zo'n 400 in België en zo'n 5100 in Duitsland. Per melkveehouderij zijn er in Nederland gemiddeld 103 melkkoeien, in Duitsland 65,3 en in België 51,5. Dit betekent dat er voor de miljardenomzet van Campina bijna 1,7 miljoen melkkoeien tot de laatste druppel worden uitgeknepen, totdat ze zodanig verzwakt zijn dat ze worden afgevoerd naar het slachthuis.

Maar voordat de melkkoeien ook maar één druppel melk geven, moet er eerst een kalfje geboren worden. Dit herhaalt zich elk jaar. Die 1,7 miljoen melkkoeien worden elk jaar kunstmatig geïnsemineerd door de melkveehouders. Een koe is negen maanden zwanger. Als het kalfje geboren is, wordt het door de melkveehouder bij de moeder weggehaald, zodat de melkveehouder de moedermelk kan aftappen en verkopen.

Naar schatting wordt meer dan de helft van alle 1,7 miljoen kalfjes die elk jaar opnieuw voor Campina geboren worden nog voor het eerste levensjaar gedood en verkocht als kalfvlees. In Nederland worden jaarlijks 988.000 kalfjes geslacht voor het eerste levensjaar.

Klimaatontwrichting

Campina is niet alleen een nachtmerrie voor melkkoeien en hun jonge kalfjes. Ook jonge mensen hoeven niet te rekenen op mededogen van dit enorme concern.

De veehouderij is in Nederland verantwoordelijk voor de uitstoot van 23 Megaton CO2-equivalenten, dit is 11,5 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Uit figuur 5.5 van de Balans 2018 van het PBL is op te maken dat de melkveehouderij verantwoordelijk is voor zo'n 67% hiervan. De broeikasgasuitstoot bestaat uit methaan en lachgas dat vrijkomt bij de spijvertering van koeien, maar ontstaat ook door het gebruik van veenweidegebied als weiland voor de koeien (hier komt veel CO2 bij vrij). In Nederland waren er in 2016 17.910 melkveehouders. Daarvan zijn 12.707 bedrijven lid bij Campina. Aan de hand hiervan kunnen we inschatten dat Campina verantwoordelijk is voor 5,5 procent van de broeikasgasuitstoot in Nederland. Ter vergelijking: de grootste kolencentrale in Nederland (van Essent in de Eemshaven) is verantwoordelijk voor 5,2 procent van de CO2-uitstoot in Nederland.

Het geïmporteerde veevoer en het veranderde landgebruik daarvan is overigens niet meegeteld, dus de impact op het klimaat ligt in feite nog hoger.

Make it vegan

Van de top vijf grootste zuivelconcerns ter wereld investeren Nestlé, Danone, Dairy Farmers of America en Fonterra allemaal in plantaardige producten. Campina heeft hier -voor zover bekend- nog geen moment over gepeinsd. Het bedrijf houdt stug vast aan deze gewelddadige en destructieve manier van voedselproductie. En dan maakt Campina nog wel reclame met 'On the way to Planet Proof' en 'Extra aandacht voor koe, natuur en klimaat.' Ook is de slogan van Campina 'Sterk met Campina', maar gelukkig zijn steeds meer mensen 'klaar met Campina'.

Om Campina duidelijk te maken dat het anders moet, gaan wij op Dierendag, 4 oktober, actie te voeren tegen dit wrede concern.

We zullen van 08:00-09:00 in de ochtend honderden medewerkers van het Campina-hoofdkantoor in Amersfoort verwelkomen op hun werk met onze protestborden en flyers.

Zie hier het Facebook-evenement.

Help jij ons werk mogelijk te maken? Doe dan een donatie of word donateur van stichting Even Geen Vlees:


Deel 'Actie 4 oktober: wij zijn #klaarmetCampina' op Facebook en/of Twitter:

Hoi! Ik ben Armanda, oprichtster van stichting Even Geen Vlees. Wij houden ons bezig met de beeldvorming rond vlees versus vegan. Er is meer transparantie nodig over de schaduwkanten van dierlijke producten, zodat mensen weloverwogen keuzes kunnen maken. Daarnaast willen we graag meer reclame voor de plantaardige leefstijl, zodat mensen geïnspireerd en verleid worden om betere voedselkeuzes te maken.

Op dit blog lees je wat mij zoal opvalt en bezighoudt. Leuk dat je meeleest en natuurlijk leuk als je af en toe eens een blog deelt. Groetjes en veel leesplezier!

Volg me ook op Facebook, Twitter en/of Instagram!