De Reclame Code Commissie oordeelt dat zuivelcoöperatie Arla Foods consumenten misleidt over de klimaatimpact van haar producten. Op de verpakkingen van Arla’s biologische melkproducten prijkt het woord ‘klimaatneutraal’. Ook claimt Arla in advertenties dat haar producten klimaatneutraal zijn. Stichting Even Geen Vlees diende in oktober een klacht in bij de Reclame Code Commissie en krijgt nu gelijk.

Methaanuitstoot 

Tijdens de spijsvertering van koeien komt methaan vrij en dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Deze uitstoot is volgens Arla moeilijk te verminderen. Daarom kocht het bedrijf carbon credits uit bosprojecten ter waarde van 320.000 ton CO2-equivalenten. De Reclame Code Commissie oordeelt nu echter dat het compenserende effect hiervan onbewezen en dus misleidend is. 

Wij zijn blij met de uitspraak. Veel wetenschappers twijfelen over de effectiviteit van bosprojecten. Er wordt immers nog steeds veel ontbost en de veehouderij is een aanjager van ontbossing. Bovendien wordt bij compensatie via bosprojecten geen rekening gehouden met het opwarmende klimaat waardoor bossen juist CO2 uitstoten in plaats van het vastleggen. Daardoor bestaat het risico dat de melkkoeien van Arla methaan uitstoten en daar bovenop ook nog eens CO2 vrijkomt uit de bossen waarmee Arla die uitstoot juist wil compenseren.” We hopen dat Arla zich nu gaat inzetten om de methaanuitstoot alsnog snel te reduceren.

Arla moet van koers veranderen

De Reclame Code Commissie beoordeelt de klimaatneutraal-claim van Arla als strijdig met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code en artikel 3 van de Milieu Reclame Code. Dit betekent dat Arla haar verpakkingen en advertenties moet aanpassen. Wij roepen Arla op om voor het klimaat te investeren in plantaardige melk en kweekzuivel. Arla benadrukt zelf dat koeien altijd methaan zullen uitstoten. Het is gezien dit besef vreemd dat ze niet probeert om melk te maken zonder de koe. Hopelijk gaat Arla hier alsnog mee aan de slag. Een goed voorbeeld van hoe het ook kan is De Nieuwe Melkboer. Dit zijn melkveehouders die sinds kort plantaardige melk maken.

Eerdere uitspraken over klimaatcompensatie

In een eerdere uitspraak van de Commissie vorig jaar werd Albert Heijn op de vingers getikt, omdat zij claimde dat de wei waar de koeien in grazen de methaanuitstoot van de koeien compenseerde. Twee maanden later werd geoordeeld dat ook Shell misleidde over klimaatcompensatie. Zij hield de consument voor dat met één eurocent per liter benzine de uitstoot gecompenseerd werd middels bosprojecten. Veel bedrijven maken reclame met klimaatcompensatie via bosprojecten. Door de zaken bij de Reclame Code Commissie wordt duidelijk dat die compensatie onbewezen is. De klagers hopen dat de bedrijven zich nu serieuzer gaan inzetten om de broeikasgasuitstoot zo snel mogelijk te reduceren. 

Write A Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.