Save the planet

Klimaat

Vooraanstaand klimaatwetenschapper Pier Vellinga verbaast zich over het feit dat de overheid niets doet om de veehouderij aan banden te leggen: de rundveestapel zou gehalveerd moeten worden om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te behalen (bron: Boerderij.nl). Een koe stoot namelijk (via methaan en lachgas in scheten en boeren) evenveel broeikasgassen uit als een auto. Een auto kan echter klimaatneutraal gemaakt worden, bij een koe is dit niet realistisch. Volgens universitair hoofddocent Milieukunde Sanderine Nonhebel brengt de uitbreiding van de melkveehouderij (sinds het loslaten van de melkquota in 2015) zelfs zo veel broeikasgassen met zich mee, dat het effect van Nederlands gehele windmolenpark teniet wordt gedaan.

Lees ook: "Succes: Koopeenkoe mag vlees niet 'duurzaam' noemen."

Minder vlees = meer rijkdom

Schade aan het klimaat is een van de redenen waarom een groep onderzoekers aan de National Academy of Sciences aan de Oxford University tot de conclusie kwam dat de wereld een stuk rijker en gezonder zou zijn als iedereen zou stoppen met vlees of dierlijke producten eten (bron: Metro Nieuws).

Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende samen met een groep internationale onderzoekers wat er zou gebeuren als inwoners van Europa de helft minder vlees, zuivel en eieren zouden eten (bron: PBL). De uitstoot van landbouwgerelateerde broeikasgassen zou met 25-40% afnemen, de uitstoot van stikstof zou met 40% afnemen, er zou minder lucht- en watervervuiling zijn, Europa zou 75% minder soja hoeven te importeren en er zou 23% minder land nodig zijn om voedsel (veevoer) te verbouwen (bron: PBL). De oceanen kunnen herstellen als mensen minder of geen vlees en vis meer zouden eten, want als we zo doorgaan met vissen zijn de oceanen binnen 40 jaar leeg (bron: Sea First Foundation).

Ook kunnen we enorm veel zoet water besparen door geen dierlijke producten te eten. De productie van vlees en zuivel neemt wel 40% van ons Nederlandse waterverbruik in (bron: One Single Planet).

Tot slot is de luchtkwaliteit rondom veehouderijen verminderd (bron: RIVM).

Lees ook: "Succes: Aldi mag scharrelkip niet 'verantwoord' noemen."

Verlies van natuur

Tropische bossen lijden onder de veehouderij: bossen (zoals in het Amazone gebied) worden gekapt om plaats te maken voor grazend vee en voor veevoerplantages (bron: Greenpeace). Ook in Nederland moet de natuur het veld ruimen voor de enorme veestapel. Zo mogen in heel Nederland ganzen gedood worden, omdat zij grazers zijn en dus concurrentie vormen voor de koe (bron: Trouw).

Ondertussen zorgt het mestoverschot voor vervuiling: waar (kunst)mest wordt gedumpt ontstaat soms "dead zones" waar niets anders overleeft dan algen (bron: Scientific American). Het gebruik van kunstmest en pesticiden kan overigens sterk omlaag als we overstappen van dierlijk naar plantaardig. Uit onderzoek van de University of Oxford bleek dat we 75% minder landbouwgrond nodig hebben als we mondiaal afstappen van vlees en zuivel (bron: The Guardian). Het gaat hier om een gebied groter dan de VS, de EU en China bij elkaar.

Let op: de biologische veehouderij is geen oplossing in die zin dat er nog meer ruimte en grondstoffen nodig zijn voor de dieren, waardoor er nauwelijks ruimte overblijft voor natuur (bossen zijn hard nodig in de strijd tegen klimaatverandering). Daarnaast stoten de dieren per kilo product meer broeikasgassen en mest uit, omdat de dieren langzamer groeien.

Lees ook: "Oproep aan Milieudefensie: stop met zuivel 'duurzaam' noemen."