Klimaat

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kwam afgelopen zomer met een rapport over klimaat en land. Dit rapport is geschreven door 110 wetenschappers, 200 wetenschappers hebben hieraan bijgedragen en het rapport is nagekeken door zo’n 600 wetenschappers. Voor dit rapport zijn meer dan 10.000 onderzoeken geanalyseerd.

In hoofdstuk 5 van dit rapport komt naar voren dat een vegan eetpatroon het beste is voor het klimaat. Dit komt doordat de veehouderij zo’n 80% van de landbouwgrond in beslag neemt. Als we wereldwijd plantaardig zouden eten, zouden we een grondgebied ter grootte van Afrika kunnen teruggeven aan de natuur. Hierdoor zou er veel CO2 worden opgenomen uit de atmosfeer.

Daarnaast valt natuurlijk de broeikasgasuitstoot van de veehouderij weg als we plantaardig eten. Dit bespaart nog eens zo’n 15% van de mondiale broeikasgasuitstoot (bron: FAO).

Overigens zijn vissen ook van groot belang voor het klimaat. Zij slaan CO2 op in hun lichamen en in hun poep. Deze deeltjes in hun poep en uiteindelijk ook hun skeletten dalen af naar de zeebodem. Het CO2 dat hierin is opgeslagen wordt meer dan 100 jaar aan de atmosfeer onttrokken. Lees onderstaand artikel voor meer uitleg over hoe vissen ons klimaat redden.

Lees ook: “Eet geen vis want vissen beschermen ons klimaat.

Minder vlees = meer rijkdom

Schade aan het klimaat is een van de redenen waarom een groep onderzoekers aan de National Academy of Sciences aan de Oxford University tot de conclusie kwam dat de wereld een stuk rijker en gezonder zou zijn als iedereen zou stoppen met vlees of dierlijke producten eten (bron: Metro Nieuws).

Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende samen met een groep internationale onderzoekers wat er zou gebeuren als inwoners van Europa de helft minder vlees, zuivel en eieren zouden eten (bron: PBL). De uitstoot van landbouwgerelateerde broeikasgassen zou met 25-40% afnemen, de uitstoot van stikstof zou met 40% afnemen, er zou minder lucht- en watervervuiling zijn, Europa zou 75% minder soja hoeven te importeren en er zou 23% minder land nodig zijn om voedsel (veevoer) te verbouwen (bron: PBL).

Ook kunnen we enorm veel zoet water besparen door geen dierlijke producten te eten. De productie van vlees en zuivel neemt wel 40% van ons Nederlandse waterverbruik in (bron: One Single Planet).

Tot slot is de luchtkwaliteit rondom veehouderijen verminderd (bron: RIVM).

Lees ook: “Succes: Aldi mag scharrelkip niet ‘verantwoord’ noemen.”

Verlies van natuur

Tropische bossen lijden onder de veehouderij: bossen (zoals in het Amazone gebied) worden gekapt om plaats te maken voor grazend vee en voor veevoerplantages (bron: Greenpeace). Volgens Greenpeace is 80% van de ontbossing van de Amazone het gevolg van de veehouderij.

Ook in Nederland moet de natuur het veld ruimen voor de enorme veestapel. Zo mogen in heel Nederland ganzen gedood worden, omdat zij grazers zijn en dus concurrentie vormen voor de koe (bron: Trouw).

Ondertussen zorgt het mestoverschot voor vervuiling: waar (kunst)mest wordt gedumpt ontstaat soms “dead zones” waar niets anders overleeft dan algen (bron: Scientific American). Het gebruik van kunstmest en pesticiden kan overigens sterk omlaag als we overstappen van dierlijk naar plantaardig.

Als we mondiaal overstappen op plantaardig kunnen we bovendien een grondgebied ter Afrika teruggeven aan de natuur (bron: Oxford University). Dit is hard nodig voor de biodiversteit. De VN geeft namelijk aan dat het huidige biodiversiteitsverlies net zo gevaarlijk is voor de mens als klimaatverandering (bron: IPBES).

Let op: de biologische veehouderij is geen oplossing in die zin dat er nóg meer ruimte en grondstoffen nodig zijn voor de dieren, waardoor er nauwelijks ruimte overblijft voor natuur (bossen zijn hard nodig in de strijd tegen klimaatverandering). Daarnaast stoten de dieren per kilo product meer broeikasgassen en mest uit, omdat de dieren meer bewegen en minder krachtvoer en minder antibiotica krijgen. Dat betekent dat de dieren langzamer groeien. Dat is beter voor het dier, maar slechter voor het milieu.

Lees ook: Oproep aan Milieudefensie: stop met zuivel ‘duurzaam’ noemen.

Write A Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.